Skoleelever i et klasselokale

Tidligere sprogstart 

- Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

I projektet Tidligere Sprogstart har sproglærere fra fem københavnske folkeskoler i samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018 opdateret og udviklet

  • pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk
  • grund-, efter- og videreuddannelse inden for begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik

Projektet har modtaget en bevilling på 12.350.000 kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Om projektets undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialer