Skoleelever i et klasselokale

Tidligere sprogstart 

- Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

I projektet Tidligere Sprogstart har sproglærere fra fem københavnske folkeskoler i samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018 opdateret og udviklet

  • pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk
  • grund-, efter- og videreuddannelse inden for begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik

Projektet har modtaget en bevilling på 12.350.000 kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Om projektets undervisningsmateriale