Praksisanbefalinger

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor lærer skolebørn i dag engelsk allerede fra 1. klasse og fransk/tysk fra 5. klasse. Men hvad skal der til for, at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart? Internationale undersøgelser fremhæver, at eleverne generelt er glade og motiverede for at lære deres første og andet fremmedsprog tidligere. Samtidig peger undersøgelserne på, at den tidlige sprogstart stiller høje krav til lærerne, og at den skal tilrettelægges med stor omhu, hvis den skal have en positiv effekt.

Gennem praksisnære udviklingsforløb har projektet Tidligere Sprogstart produceret eksemplariske årsplaner og undervisningsforløb til engelsk i 1. klasse og fransk og tysk i 5. klasse. Undervisningsforløbene bygger på internationale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart. Forløbene bygger på en flersprogethedsdidaktik, inddrager systematisk digitale læremidler og arbejder ud fra et princip om læringsmålsbevidst undervisning. 

Flersprogethedsdidaktikken eller den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog har gennem de sidste mange år teoretisk haft en bred opbakning inden for sprogforskningen, men har i Danmark ikke for alvor vundet indpas i fremmedsprogsundervisningens praksis. Tidligere Sprogstart har arbejdet systematisk med en flersprogethedsdidaktik i begynderdidaktikken. Projektet bygger bro mellem alle de sprog, som eleverne undervises i i folkeskolen, og der åbnes derudover op for sprog, som der normalt ikke undervises i, herunder elevernes førstesprog. Derudover har projektet haft fokus på dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen. 

Projektets praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart, flersprogethedsdiadktik, digitale læremidler og læringsmålsbevidst undervisning kan du finde her: 

Se samtaler med elever i 1. klasse (engelsk) og 5. klasse (fransk/tysk) om praksisanbefalingerne:

Elevernes holdninger til den tidligere sprogstart

Hvad skal man lære i den tidligere sprogstart?

Succesoplevelser

Målsprog som undervisningssprog

Sproglig opmærksomhed

Flersprogethedsdidaktik

Læringsmål

Feedback

Digitale læremidler