Projektets publikationer

 1. Projektets online bogpublikation om tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik

 1. Korte artikler om tidligere sprogstart 
 1. Korte artikler om flersprogethedsdidaktik

 1. Andre projektpublikationer
 • Ankerstjerne Hermann, Henrik (2018). ”Alle sprog er i spil i tysktimen”, 14. jan. 2018. [interview med Nina Butzbach Andersen og Jette von Holst-Pedersen] 
 • Cain, Signe Kierkegaard (2016). ”And the winner is English”. UCC magasin, maj 2016, 4-7. [interview med Petra Daryai-Hansen og Anne Holmen] 
 • Christiansen, A., Daryai-Hansen, P., Mesic, S., & von Holst-Pedersen, J. (2018). ”Tidlig fransk og tysk - undervisningsmateriale og lærernes kompetenceudvikling”. Sproglaereren 1 (2018), 11-18.
 • Daryai-Hansen, P. (2018). ”Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen” I P. Daryai-Hansen, A. Søndergaard Gregersen, S. K. Jacobsen, J. von Holst Pedersen, L. Krogsgaard Svarstad, & C. Watson (red.),  Mellem fag og didaktik (s. 29-44). Hans Reitzels Forlag.
 • Daryai-Hansen, P.(2018). ”Plurilingual education in the foreign language classroom.”. I P. Daryai-Hansen et al. Foreign Language Education. Between topic and education theory (s. 29-44). Hans Reitzels Forlag.
 • Daryai-Hansen, P. & Fernandez, S. (under peer-review). ”Intern og ekstern tværfaglighed i fremmedsprogsfag”. CURSIV. [Femte symposium for Sammenlignende Fagdidaktik]
 • Daryai-Hansen, P., & Henriksen, B. (2017). ”Lærerkognition som centralt udgangspunkt for en efteruddannelsesmodel til udvikling af lærernes undervisningspraksis.Studier i læreruddannelse og -profession 2, 34-61. 
 • Daryai-Hansen, P. & Hermann, P. (under udgivelse). ”Tysk for alle – alle for tysk. Otte centrale praksisanbefalinger til grundskole og gymnasium”. Wissenswert.
 • Daryai-Hansen, P. & Hermann, P. (under udgivelse). ”Tysk for alle – alle for tysk. Otte centrale praksisanbefalinger til grundskole og gymnasium”. Sproglæreren.
 • Daryai-Hansen, P., & Holmen, A.(2016). ”Forskere: Migrantsprog diskrimineres i Danmark”. altinget, 1. januar 2016. 
 • Daryai-Hansen, P., Lindemann, B. & Speitz, H. (under peer-review). ”Mehrsprachigkeitsdidaktik im früheren DaF-Unterricht in Dänemark und Norwegen – Lehrer- und Schülerperspektiven”. GFL-Journal [Themanummer: Mehrsprachigkeit und Deutsch in den nordischen und baltischen Ländern]
 • Daryai-Hansen, P., & Thomsen, H. (2017).Tidligere sprogstart med fokus på flersprogethed”. Fra Viden til velfærd (s. 45). København: Professionshøjskolen UCC.
 • Daryai-Hansen, P., & Thomsen, H. (2018). ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Baggrund for udviklingsprojektet”. Sproglaereren 1 (2018), 5-6.
 • Drachmann, N. (2018). ”Styrk elevernes deltagelsesmuligheder: Byg bro til andre sprog i den tidlige tyskundervisning”.Sproglæreren 3 (2018).
 • Forsker: Byg bro til de nye sprog”, jan. 2018 [interview med Petra Daryai-Hansen] 
 • Gregersen, A. Søndergaard & Ringon, J. (2017), ”L’enseignement précoce du FLE dans un contexte plurilinguistique et pluriculturel”. Fransk nyt 274, 32-35.
 • Grønkjær, Louise (2018). ”Forsker om tidlig engelsk, tysk og fransk: En time om ugen er ’slet ikke tilstrækkeligt’”, 15. mar. 2018. 
 • Henriksen, B. (2017). ”Fokus på arbejdet med ordforråd i alle sprogfagene”. Sproglæreren 2, 5-7.
 • Hvid, T., Mogensen, J.E. & Busch, H. (2017). ”UCC, KU og Metropol: Det kræver samarbejde at styrke fremmedsprog”. altinget, 14. marts 2017. 
 • Jacobsen, S., Olsen, M., Søgaard, K. (2017). Let’s get started. Samfundslitteratur.
 • Jacobsen, S. & Søgaard, K. (2017). ”Billedbøger i den tidlige engelskundervisning: en vej til at arbejde med tidlig literacy og læringsmål i engelsk.” Friis, K. & D. Østergaard-Olsen, Literacy og læringsmål i folkeskolen (s. 79-90). Frederikshavn: Dafolo.
 • Mere digitalt råderum til eleverne i sprogundervisningUCC magasin, februar 2017, s. 51. [interview med Lise Møller] 
 • Mogensen, J.E. (2017). ”En international start på livet”. COX-magasinet, 7. marts 2017 
 • Munk Hansen, C. (2017). ”Flere sprog og færre kasserollebøjninger”. Humanist, 38-40. [Interview med Caroline Arp og Natascha Drachmann] 
 • Nygaard, F. (2018). ”Hensigten helliger midlet”, 21. maj 2018. 
 1. Pressemeddelser (udvalg)