Undervisningsmateriale til tidlig tysk

Undervisningsforløbene er

  • teoribaserede og afprøvede i praksis: de bygger på centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart
  • nytænkende, men integrerer også gamle klassikere som sangen ”Kopf und Schulter, Knie und Fuß”: dette skyldes, at en del klassikere lever op til centrale praksisanbefalinger
  • fleksible og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx udvide med yderligere egnede tekster inden for det samme emne eller øge sværhedsgraden af nogle af aktiviteterne, der ligger i forløbene. 

Om flersprogethedsdidaktikken

Ansvarlig for udvikling af tyskmaterialet er Jette von Holst Pedersen og Petra Daryai-Hansen i samarbejde med Kirsten Bjerre og Natascha Drachmann samt Nina Andersen, Karen Jensen, Selma Mesic og Ivan Petersen.

Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Natascha Drachmann har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i tysk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.

Ansvarlig for udvikling af sprogpasset og sprogportfolioen i tysk er  Petra Daryai-Hansen og Hanne Thomsen i samarbejde med Saida Ben Si Mohan og Rikke Villumsen samt Natascha Drachmann og Julie Valvik.