Forløb 4: Mein Tag

Det fjerde forløb ’Mein Tag’ handler om elevernes hverdag. I centrum for dette forløb står det at kunne beskrive, hvordan en typisk hverdag ser ud og at kunne spørge ind til kammeraternes hverdag. Udgangspunkt for kommunikation om dette emne er 12 chunks (Lehrerkopie 1) som fx Ich stehe auf, Ich habe Unterricht, Ich bin mit Freunden zusammen, der udgør værktøjet for elevernes beskrivelser, meget gerne suppleret med chunks, der giver mening i elevernes individuelle hverdag. Via de introducerede chunks bliver eleverne hurtigt sat i stand til at kommunikere på tysk, der er tale om et for dem meningsfyldt emne, og sammen med de 12 chunks åbnes der op for succesoplevelser, der igen motiverer eleverne til at lære tysk.

Hverdagsbeskrivelserne kobles til klokkeslæt, og dermed introduceres eleverne for tallene fra 1-100. Eleverne skal lære klokken på tysk og lære at spørge ind til, hvornår deres kammerater gør hvad i løbet af en dag. Det er vigtigt, at eleverne træner både klokkeslæt og de mange chunks på mange forskellige måder – og i autentisk kommunikation. Dette sker gennem anvendelse af en CL-struktur, der ligeledes får eleverne op at stå og kommunikere med hinanden på kryds og tværs, hvormed der kommer en god dynamik i undervisningen. Bevægelseselementet spiller en rolle, når eleverne lytter til og synger med på sangene: Heut ist so ein schöner Tag og Morgens früh um sechs med tilknyttede bevægelser. Forløbet afsluttes med elevernes individuelle udformning af en tegneserie i Pixton, der igen kan gemmes i Bookcreator, den digitale portfolio.