Undervisningsmateriale til tidlig engelsk

Undervisningsforløbene er

  • teoribaserede og afprøvede i praksis: de bygger på centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart
  • nytænkende, men integrerer også gamle klassikere som sangen ’Head, shoulders, knees and toes’: dette skyldes, at en del klassikere lever op til centrale praksisanbefalinger
  • fleksible og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx indlægge mere repetition af ordforråd, integrere mere bevægelse eller justere på balancen mellem aktiviteter, som laves parvis og i klassen

Om flersprogethedsdidaktikken

Ansvarlig for udvikling af engelskmaterialet er Karoline Søgaard og Hanne Thomsen i samarbejde med Dorte Albrechtsen, Birgit Henriksen og Bente Melgaard samt Amanda Kjærsgaard Riise, Kirsten Palsgaard Pedersen, Louise Visholm, Maria Kechagia, Marie Heiberg, Mette Poulsen, Mette Rask Bentsen, Michal H. Bjerg, Mille Senniksen og Rikke Dahl Jensen.

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Natascha Drachmann og Julie Valvik har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i engelsk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.

Ansvarlig for udvikling af  sprogpasset og sprogportfolioen i engelsk er Hanne Thomsen og Petra Daryai-Hansen i samarbejde med Rikke Villumsen og Saida Ben Si Mohan.