Forløb 5: The Gruffalo

I dette forløb er der fokus på sproglæring gennem narration. Billedbogen ’The Gruffalo’ læses højt for eleverne, og der er fokus på, at eleverne forstår historiens handlingsforløb fremfor alle ord i teksten. Der arbejdes grundigt med stilladsering af elevernes forståelse af historien - bl.a. gennem en række aktiviteter, som understøtter tilegnelsen af det centrale ordforråd i historien. Det betyder, at eleverne godt kan få glæde af historien, selv om den sproglige kompleksitet er ret høj. Forløbet indeholder mange gentagelser af chunks og ordforråd fra de forudgående forløb. Ved at inkludere ordforråd, som eleverne kender i forvejen, sikres det, at eleverne oplever, at de allerede kan en masse. Historien læses højt flere gange, hver gang med et forskelligt fokus og med et sigte mod, at eleverne deltager aktivt under lytningen. Undervejs i forløbet arbejdes med en fælles beskrivelse af dyrene, og til sidst i forløbet skal eleverne arbejde med deres egne skrivefærdigheder gennem produktion af en kort beskrivelse af et af dyrene fra historien. Her kan læreren enten vælge at lade eleverne skrive af fra klassens fælles ’ord- og sætningsbank’ eller opfordre eleverne til at arbejde med børnestavning, hvis klassen allerede arbejder med denne tilgang i dansk. Hvis der er tid, kan historien også omsættes til et lille teaterstykke. Eleverne kan evt. forberede deres egne stangdukker i billedkunst. Forløbet kan så afsluttes med, at forældrene kommer og ser stykket.

Bogen ’The Gruffalo’ kan med fordel lånes/anskaffes som ’Big Book’ i et stort format. Det skaber ekstra motivation hos eleverne.