Slidesamling

Oplæg og workshops ved projektets afsluttende konference og seminar d. 24./25. maj 2018            

Associate Professor Petra Daryai-Hansen, University of Copenhagen / University College Copenhagen, Denmark; Teacher educator Hanne Thomsen, University College Copenhagen, Denmark; Teacher educator Anne Gregersen, University College Copenhagen, Denmark: Developing Early Foreign Language Learning and Plurilingual Education. 

Professor Danièle Moore, Simon Fraser University in Vancouver, Canada: Bridging Plurilingual Education, Language Awareness, and Sciences for early learners. From Theory to Practice.

Associate lecturer Karoline Søgaard, University College Copenhagen, Denmark: Proposed teacher education modules for Denmark.

Ph.d, lektor Annette Søndergaard Gregersen, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Ph.d, lektor Jan Juhl Lindschouw, Københavns Universitet, Danmark; Ph.d.-stipendiat, Stephanie Löbl, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet, Danmark; Lærer Saida Ben Si Mohan, Nørre Fælled Skole, Danmark; lærer Annette Christiansen, Oehlenschlægersgades Skole, Danmark; Susanne Lundh, Randersgades Skole, Danmark: Undervisningsmateriale for tidligere fransk og flersprogethedsdidaktik – fokus på interkulturel læring.

Førstelektor Camilla Bjørke, Høgskolen i Østfold, Norge; Associate Professor Petra Daryai-Hansen, University of Copenhagen / University College Copenhagen, Denmark; Førstelektor, Berit Grønn, Høgskolen i Østfold, Norge; Professor Beate Lindemann, UiT Norges arktiske universitet, Norge; Lærer Anette Sandvær, Korsvoll skole i Oslo, Norge; Professor Heike Speitz, Universitetet i Sørøst-Norge: Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning.

Professor Anne Holmen, Københavns Universitet, Danmark; lektor ph.d, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lærer Stine Wulff Østerskov, Oehlenschlægersgades Skole, Danmark: Dansk som andetsprog i den tidligere sprogstart.

Lektor Mette Ginman, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet, Danmark: Mundtlighedsdidaktik og meningsfulde sprogbrugssituationer i den tidligere sprogstart.

Lektor Karen Aarøe, Læreruddannelsen i Haderslev, Danmark: Lærerkompetencer i tidlig tysk 0.-4. klasse.

Ph.d.-studerende Stine Fuglsang Engmose, Københavns Universitet, Danmark: Skriftlighed ved tidlig sprogstart.

Professor, Janet Enever, University of Reading, UK; Professor Eva Lindgren, Umeå University, Sweden: Researching early foreign language learning and teaching – methodological approaches.

Teacher educator Anne Gregersen, University College Copenhagen, Denmark: Teacher educator Hanne Thomsen, University College Copenhagen, Denmark: Teaching Materials for Early English and Plurilingual Education, in collaboration with teacher Sofi Rimmevik and teacher Miriam Hägerstam, Forsdalaskolan, Norge: Fruits and Vegetables

Lektor Jette von Holst-Pedersen, Professionshøjskolen København, Danmark; Lektor Kirsten Bjerre, Professionshøjskolen København, Danmark; Lærer Nina Butzbach Andersen, Peder Lykke skolen, Danmark; Lærer Karen Elsebeth Jensen, Nørre Fælled skole, Danmark; Lærer Selma Mesic, Randersgades skole, Danmark: Undervisningsmateriale for tidligere tysk og flersprogethedsdidaktik – med fokus på chunks.

Docent, ph.d. Line Møller Dauggaard, VIA University College, Danmark; Lektor, Nina Hauge Jensen, VIA University College, Danmark; Lektor, Dorte Sørensen, Lektor, VIA University College, Danmark; Den Europæiske Sprogportfolio 1-6.

Dr. Kathrin Wild, Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft, Universität Bielefeld, Germany: "Rot, det er lige som på dansk rødt” – Sprogsammenligning i tidlig samtidig fremmedsprogsindlæring.

Ph.d. Karyn Sandstrom, Umeå University, Sweden:  Teachers’ attitudes about having to teach in English.

Lektor, Lone Wulff, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Tegn på sprog. På tværs af sprog i flersprogede klasser.

Førstelektor Camilla Bjørke, Høgskolen i Østfold, Norge; Lektor, Ph.d. Annette S. Gregersen, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Førstelektor, Berit Grønn, Høgskolen i Østfold, Norge; Lektor, Ph.d Jan Juhl Lindschouw, Københavns Universitet, Danmark: Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk-dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv.

Professor Simon Borg, Western Norway University of Applied Sciences, Norway , and Visiting Professor of TESOL, School of Education, University of Leeds, UK; Associate Professor Petra Daryai-Hansen, University of Copenhagen / University College Copenhagen, Denmark; Professor (mso) Birgit Henriksen, University of Copenhagen, Denmark: Early Foreign language learning and plurilingual education – a teacher cognition perspective.

Docent/lektor Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet / Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor Hanne Thomsen, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart.

Professor Beate Lindemann, UiT Norges arktiske universitet, Norge; Professor Heike Speitz, Høgskolen i Sørøst, Norge: Forsøk med fremmedspråk som felles fag for 6.-7. trinn – læseplansudvikling, evaluering, status i dag.

Docent/lektor Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet / Københavns Professionshøjskole, Danmark; Professor Anne Holmen, Københavns Universitet, Danmark; lektor ph.d, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Flersprogethedsdidaktik og dansk som andetsprog som dimension i den tidligere sprogstart.

Lektor Karoline Søgaard, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor Hanne Thomsen, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor Bente Melgaard, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Professor (mso) Birgit Henriksen, Københavns Universitet, Danmark; Lektor Dorte Albrechtsen, Københavns Universitet, Danmark; lektor ph.d, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Professor Anne Holmen, Københavns Universitet, Danmark: Tidligere engelsk med fokus på flersprogethed – eksemplarisk årsplan og undervisningsmateriale.

Ph.d, lektor Annette Søndergaard Gregersen, Københavns Professionshøjskole, Danmark; Ph.d.-stipendiat, Stephanie Löbl, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet; Ph.d, lektor Jan Juhl Lindschouw, Københavns Universitet, Danmark; Lektor Mette Ginman, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Tidligere fransk med fokus på flersprogethed – eksemplarisk årsplan og undervisningsmateriale.

Lektor Jette von Holst-Pedersen, Professionshøjskolen København, Danmark; Lektor Kirsten Bjerre, Professionshøjskolen København, Danmark; Docent/lektor Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet / Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor, Lone Wulff, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Tidligere tysk med fokus på flersprogethed – eksemplarisk årsplan og undervisningsmateriale.

Lektor, Lone Wulff, Københavns Professionshøjskole, Danmark: Flersprogethedsdidaktik i tyskfaget – træk på tværs af de tre forløb.

Lektor Kirsten Bjerre, Professionshøjskolen København, Danmark og Docent/lektor Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet / Københavns Professionshøjskole, Danmark: Opsamling: ønsker til læseplansudvikling i et nationalt perspektiv (tyskfaget).

Professor Birgit Henriksen, Københavns Universitet, Danmark; Docent/lektor Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet / Københavns Professionshøjskole, Danmark; Lektor Hanne Thomsen, Københavns Professionshøjskole, Danmark:  Lærerkognition som central udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling – projektets PD-modul.