PD-modul

I forbindelse med projektet er der udviklet et valgfrit PD-modul, ’Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed’. Modulet blev godkendt af det faglige fællesudvalg for det pædagogiske diplomområde i december 2016 og gennemført i UCC-regi i efteråret 2017. Modulet blev efterfølgende evalueret og små ændringer er godkendt i maj 2018 med virkning fra august 2018 - se studieordning her https://diplom.uc-dk.dk/diplomuddannelser/paedagogiske/pædagogik.html.

Modul Vf 10: Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

10 ECTS-point, intern prøve

Formål


Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for. Modulets formål er at kvalificere den studerende til at kunne implementere forandringsprocesser med afsæt i egne praksiserfaringer og på basis af en forskningsbaseret viden om tidlig sprogstart i engelsk, fransk og tysk. Modulet integrerer flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og henvender sig til lærere og pædagoger i skolen.

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 •  planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk, der udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer
 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle i fremmedsprogsundervisningen en flersprogethedsdidaktik, der tager højde for dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og bygger på elevernes samlede sproglige og kulturelle ressourcer
 • kunne initiere forandringsprocesser samt forankre en begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.
 
For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden

 • have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om begynderdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
 • have viden om og indsigt i rammebetingelser for og teorier om flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen
 • have viden om og indsigt i teorier om praksisnær professionsudvikling
 • have viden om og kendskab til læremidler herunder digitale læremidler til at optimere lærings- og samarbejdsprocesser.

Færdigheder

 • kunne begrundet planlægge og beskrive en læringsmålsbevidst begynderundervisning, der tager udgangspunkt i et kognitivt læringssyn, et kommunikativt sprogsyn, et dynamisk kultursyn og en anvendelsesorienteret pædagogisk tilgang
 • kunne begrundet planlægge og beskrive en flersprogethedsdidaktik, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle og den samfundsmæssige flersprogethed i den tidlige sprogstart.
 • kunne implementere forandringsprocesser i skolens praksis.
 • kunne analysere, udvælge og anvende læremidler til begynderundervisningen herunder digitale redskaber

Find modulplanen her

Find publikationer her

Find praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik samt videoer om praksisanbefalinger her

Find projektets slidessamling her