Undervisningsmateriale til tidlig fransk

Undervisningsforløbene er

  • teoribaserede og afprøvede i praksis: de bygger på centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart
  • nytænkende, men integrerer også klassikere som Alain le Lait-sange: dette skyldes, at en del klassikere lever op til centrale praksisanbefalinge
  • fleksible og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx udvide med yderligere egnede tekster inden for det samme emne eller øge sværhedsgraden af nogle af aktiviteterne, der ligger i forløbene

Om flersprogethedsdidaktikken

Ansvarlig for udvikling af franskmaterialet er Annette Søndergaard Gregersen i samarbejde med Jan Juhl Lindschouw  og Stephanie Löbl samt Annette Christiansen, Saida Ben Si Mohan, Susanne Lundh, Marie Schaer og Signe Wolf Mundberg Sørensen.

Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Julie Valvik har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i fransk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.

Ansvarlig for udvikling af sprogpasset og sprogportfolioen i fransk er  Petra Daryai-Hansen og Hanne Thomsen i samarbejde med Saida Ben Si Mohan og Rikke Villumsen samt Natascha Drachmann og Julie Valvik.