Forløb 5: Moi et le monde francophone

I dette femte forløb arbejder eleverne – som i forløb 4 – med skoleverdenen, men nu ude i den fransktalende del af verden, mere specifikt i Niger. Forløbet indledes med en opsamling af ordforråd og chunks fra forløb 1-4 og en opsamling af elevernes kulturelle viden om lande og områder i verden, hvor fransk anvendes som kommunikationssprog i forskellige relationer. Eleverne får kendskab til, i hvilke lande i verden man taler fransk. Eleven får indsigt i nationale symboler som flag, men får først og fremmest mulighed for at anvende deres egen verdensviden og udvide blikket ved at arbejde med både ligheder og forskelle mellem deres eget skoleliv og et skoleliv i en fransktalende kontekst.

Forløb 5 indledes med et videoklip som understøtter elevernes orientering mod et skoleliv med fransk som fælles undervisningssprog – i en afrikansk kontekst. Dette lille videoklip anvender de chunks og de samtalestrategier, som eleverne kender til fra forløb 1-4. Herefter løber en modeltekst gennem hele forløbet som en rød tråd i arbejdet med elevernes læse-og forståelseskompetencer som baggrund for at blive i stand til at tale om såvel eget som andres skoleliv, samt ligheder og forskelle herimellem. Et stjerneløb kan indgå som en bevægelsesleg i en tværfaglig sammenhæng, men skal udvikles på den enkelte skole. Diverse bilag understøtter elevernes aktive læring i sprog- og kulturtilegnelse i dette forløb.

Eleverne samler deres indtryk på deres iPad eller smartphones, eller hvad de ellers har til anvendelse