Litteraturopsamling

Se bibliografien - projektets vidensgrundlag (pdf)

Se videoer med forfattere, der kort introducerer til centrale publikationer her:

Petra Daryai-Hansen og Karoline Søgaard om publikationen: 

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Revier, R.L., & Søgaard, K. (2015). ”Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og pædagogiske veje at gå”. I A. Søndergaard Gregersen (red.), Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 247-284.

Petra Daryai-Hansen, Jette von Holst-Pedersen og Susanne Karen Jacobsen om publikationen: 

Søndergaard Gregersen, A. (red.), Daryai-Hansen, P., Holst-Pedersen, J., &  Jacobsen, S. (2017). Tidlig sprogstart i skolen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Anne Holmen om publikationen: 

Holmen, A. (2015). ”Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale”. I A. Søndergaard Gregersen (red.), Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 23-54.

Susanne Karen Jacobsen og Karoline Søgaard om publikationen:

Jacobsen, S.K., Olsen, M., & Søgaard, K. (2017). Let’s get started! Engelsk med billedbøger i indskolingen. Frederiksberg: Samfundslitteratur.