Forløb 3: Fêtes et traditions

I det tredje forløb anlægges der et bredt syn på temaet ’Fêtes et traditions’, og elevernes forskellige første- og andenhåndsviden fra familie, venner og klassekammerater inddrages. Der indgår mange forskellige mundtlige og skriftlige aktiviteter. I de første seks lektioner ligger vægten på opbygning af et mundtligt ordforråd, som så konsolideres i lektion syv. I forløbet er der fokus på fester og højtider i forskellige frankofone kulturer, og eleverne lærer at fortælle om, hvilke højtider og fester, de kender til.

Eleverne lærer også månedernes navne og udtale samt tallene (1-31) i forbindelse med, at de fortæller, hvornår de har fødselsdag. Som i forløb 1 og 2 indgår Alain Le Laits sange i dette forløb om månedernes navne og fødselsdag. Eleverne producerer også en digital fortælling om deres bedste fødselsdag eller anden fest samt optager en telefondialog. I forløbet spiller chunks som ’C’est quand ton anniversaire…?’, ’Comme cadeau, je voudrais... et toi ?’ og ’Chez moi on (ne) fête (pas) ...’ en central rolle i elevernes ordforrådstilegnelse, og chunks indgår i både legeaktiviteter og dialogbaserede ‘walk-and-talks’ i klasserummet.