Forløb 1: ’Je me présente’

I det første forløb skal eleverne arbejde med at præsentere sig selv og deres familie. De lærer først i forløbet bl.a. at sige ’hej’ på fransk og at bruge høflige situationsbundne udtryk til at præsentere sig med. Eleverne stifter derefter bekendtskab med tallene 0-20 samt centrale familieord, der gør dem i stand til at fortælle, hvor gamle de selv og deres familiemedlemmer er. Elevernes selvportræt kan udvides løbende gennem forløbet, fx med en beskrivelse af deres favorittøj, da eleverne bl.a. lærer navne på farverne samt udvalgte beklædningsgenstande.

Eleverne får gennem forløbet kendskab til fransk som et verdenssprog. De lærer bl.a. også om den særlige udtale i fransk, fx de stemte og ustemte s-lyde samt nasallydene, som de øver sig på gennem imitation. Forløbet skal både motivere eleverne til at lære fransk og gøre dem nysgerrige på sprog generelt. Det sker bl.a. gennem arbejdet med et sprogportræt. Eleverne bliver her bevidste om, hvilke sprog de selv og deres klassekammerater har et kendskab til, og dermed om, hvilke sproglige ressourcer klassen samlet kan trække på. Gennem forløbet vil eleverne bl.a. erfare, at fransk ligner mange andre sprog, og eleverne vil blive opmærksomme på, at de kan bruge deres sproglige viden fra andre sprog til at gætte sig frem til betydningen af mange franske ord.