Sprogportfolio

Sprogportfolioen er med til at synliggøre, hvad den enkelte elev har lært i de fem forløb. Elevens sprogportfolio vil repetere målet for forløbet og vil indeholde eksempler på elevens souvenirs fra forløbets centrale, kommunikative aktivitet (fx elevens personlige foldebog i forløb 1) samt elevens evaluering af arbejdet med emnet. På baggrund af samtalen i klassen om emnet, fx 'Hvad var særligt godt at lave for at blive god til…?' eller 'Hvad gjorde det let eller lidt svært?', sammenfatter eleven sin vurdering ved at farve 'trafiklyset'. Eleven overvejer også og beslutter sig for, hvem han/hun gerne vil vise portfolioen til.