Sprogpas

Formålet med sprogpasset er at styrke elevernes sproglige opmærksomhed, sproglige anerkendelse og glæde ved sprog. Med afsæt i materialets sprogportræt giver den efterfølgende fælles klassesamtale mulighed for at eleverne vil opleve, at de er i kontakt med en stor mangfoldighed af sprog i deres daglighed og at de tilsammen ved noget om og kan noget fra forskellige sprog, som er nyttigt, når man lærer nye og flere sprog. Sprogportrætterne kan hænges op i klassen og være synlige illustrationer af klassens erfaringer med flersprogethed. Sprogpasset – og sprogportrætterne – kan lægges i elevens sprogportfolio eller gemmes i elevens digitale portfolio.

Se en kort video om elevernes og lærernes erfaringer med sprogportfolioen og sprogpasset.