Sprogportfolio

Sprogportfolioen er med til at synliggøre, hvad den enkelte elev har lært i de fem forløb. Elevens sprogportfolio vil repetere målet for forløbet og vil indeholde eksempler på elevens souvenirs fra forløbets centrale, kommunikative aktivitet samt elevens evaluering af arbejdet med emnet.

Sprogportfolioen består af en forside og fem evalueringssider, en til hvert af de fem forløb. På hver evalueringsside evaluerer eleven forløbets læringsmål samt reflekterer over, hvilke sproglæringsstrategier han/hun har benyttet sig af i forløbet. Der er også mulighed for, at eleven kan få feedback på sit arbejde med forløbet, fx fra sig selv, fra læreren, fra en klassekammerat eller fra forældre. Eleven overvejer også og beslutter sig for, hvem han/hun gerne vil vise portfolioen til.