Forløb 2: ”Ich – in Bewegung”

I det andet forløb arbejder eleverne med kropsdele, farver og tal. For at aktivere fantasien og kreativiteten arbejdes der med monstre, der kan have mange legemsdele af samme slags og mange forskellige farver og former. Der arbejdes med transparente ord – i dette tilfælde fx ’Nase’, ’Hand’ og ’Mund’. Fænomenet ’Umlaut’ introduceres ved, at der trækkes på andre sprog, der også har ’Umlaut’, hvorved elevernes sproglige opmærksomhed og nysgerrighed vækkes.

Det spiraliske princip, der er et bærende element i forløbene, viser sig fx ved, at eleverne gentager tallene fra 1-20 i en task (en kommunikativ problemløsningsopgave), som de kender fra forløb 1, nemlig at tegne et monster efter en rækkefølge af tal, som partneren læser op. YouTube-musikvideoerne ”Kopf, Schulter, Knie und Fuß“ og „Wackel mit dem Po” sørger for gentagelse af kropsordene i en anden kontekst og for fysisk bevægelse i undervisningen.

Forløbet afsluttes med, at eleven tegner sit eget monster – og efterfølgende beskriver det for en partner, der tegner monsteret. Igen en task, der understreger sprogets funktionelle/kommunikative betydning, og som arbejder ud fra det at have et ’kommunikativt behov’ - i dette tilfælde at beskrive sit monster, så partneren kan tegne det. Et ’Arbeitsblatt’ med forskellige chunks og kropsord stilladserer eleven til at kunne beskrive monsteret, og dermed bliver opgaven overskuelig for alle klassens elever, så alle får en succesoplevelse.