Forløb 1: ’Hallo – hier bin ich!’

For alle forløbene gælder det, at det at kunne kommunikere på tysk (via de fire færdigheder: lytte, tale, læse og skrive) står i centrum for undervisningen; eleverne skal opleve glæden ved at lære et nyt sprog og glæden ved at bruge det tyske sprog aktivt. I det første forløb skal eleverne arbejde med at præsentere sig selv og deres familie. Det er helt centralt, at eleverne fra første time af erfarer, at tysk ligner dansk rigtig meget – og at de går fra den første time og kan sige noget på tysk.

De arbejder fx med ’Steckbrief’, hvor de kort fortæller om sig selv og arbejder med, hvad de kan lide/ikke kan lide. Dermed tager undervisningen fra start af udgangspunkt i elevernes liv og emner, der interesserer dem. Grundlæggende er også den stilladsering, der konstant foregår via brugen af chunks, fx ’Ich mag…’ og ’Ich mag nicht…’. Der åbnes op for elevernes aktive brug af tysk fra det første møde med sproget, idet chunks er præfabrikerede fraser, der imiteres og efterfølgende straks bliver brugt i en aktivitet.