Forløb 5: Mein Lieblingstier

I forløb 5 handler det om at kunne kategorisere, beskrive og kommunikere om dyr både mundtligt og skriftligt. Det er ligeledes et opsamlende forløb, hvor mange af de sproglige værktøjer (chunks), som eleverne har tilegnet sig i årets løb, repeteres i arbejdet med dyr. (Hvis man ikke når forløb 5 , ville det give mening at starte tyskundervisningen i 6. klasse med dette forløb). Forløbet arbejder ud fra en CLIL-tilgang (Content and Language Integrated Learning), der skelner mellem tre former for sprog:

  • fagsprog relateret til emnet ’dyr’ (fx ein Wildtier, ein Rüssel, es frisst, das Bein…)
  • sprog til læring, dvs. det sprog vi har behov for, lige meget hvilket emne vi taler om (fx: at beskrive: ’Das ist…’, ’Es hat/ist/lebt…’, og at vurdere: ’Ich mag…’)
  • sprog gennem læring, dvs. det sprog, eleverne tilegner sig gennem de sproglige behov, der opstår i deres individuelle og selvstændige brug af sproget, som det naturligvis ikke er muligt at tilrettelægge

I dette forløb arbejder eleverne med at bruge en ordbog, så de på egen hånd kan udtrykke deres sproglige behov. Samtidig udvikler eleverne en viden om sproglæringsstrategier fx om, hvordan man helt konkret kan fastholde nye chunks og ord, så man ikke glemmer dem.

Forløbet afsluttes igen med en præsentation i Bookcreator, hvor eleverne skriver en tekst om deres yndlingsdyr.