Samarbejde

For at sikre en målrettet inddragelse og udveksling af viden mellem nationale og internationale forskningsmiljøer, har Sprogkonsortiet en internationaliseringsstrategi. Der er bl.a. etableret følgende samarbejder:

Internationalt samarbejde: 

Derudover har projektet etableret et tæt samarbejde med professor Simon Borg, University of Leeds. Simon Borg har været konsulent for projektet ift. lærernes praksisnære professionsudvikling og lærerkognition.

Nationalt samarbejde:

Projektet har etableret et bredt nationalt samarbejde med andre forskere og undervisere på læreruddannelsen, ved at:

  • Invitere dem som konsulenter og oplægsholdere til projektets workshops, seminarer og afslutningskonference - bl.a. Teresa Cadierno (SDU), Susanne Jacobsen (Københavns Professionshøjskole), Kirsten Lauta (Københavns Professionshøjskole), Michael Svendsen Pedersen (RUC) og Karen Aarøe (UC SYD). Link til konferenceprogrammet: https://earlyforeignlanguagelearning-nb.ku.dk/

  • Bede dem om faglig sparring ift. projektets undervisningsmateriale: bl.a. Nina Hauge (VIA), Michael Svendsen Pedersen (RUC), Anna Bruun (UCN), Dea Jespersen (Virum Skole) og Marianne Hubert (PH Absalon)

  • Samarbejde med dem ift. projektets evalueringsdel: Ana Kanareva-Dimitrovska (ECML’s nationale kontaktpunkt), Hasle Skole, Frederiksbjerg Skole, Katrinebjerg Skole og Samsøgades Skole

  • samarbejde med dem ift. faglige og administrative elementer i projektet: Stine Fuglsang Engmose (KU), Rawand Samal Jalal (KU/UCC) 

Projektet har derudover etableret et nationalt netværk for tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik – link: https://www.folkeskolen.dk/blogs/tidligere-sprogstart-ny-begynderdidaktik-med-fokus-paa-flersprogethed/.