Organisation

Tidligere Sprogstart er et samarbejde mellem tre hovedaktører - Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen, Københavns Kommune og Danmarks Lærerforening.

Sprogkonsortiet

Projektet er forankret i Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen under ledelse af prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Desuden er Københavns Professionshøjskole en del af Sprogkonsortiet. Fra hver af de to uddannelsesinstitutioner deltager et antal faglige konsulenter. Projektets faglige leder Petra Daryai-Hansen er ansat som lektor på Københavns Universitet og docent på Københavns Professionshøjskole. 

De faglige konsulenter har ekspertise inden for sprogene engelsk, fransk og tysk samt dansk som andetsprog. Med udgangspunkt i denne ekspertise har de faciliteret praksisnær professionsudvikling i samarbejde med udvalgte sproglærere fra fem projektskoler.

Læs om de faglige konsulenter fra de tre uddannelsesinstitutioner.

Projektskolerne

Fem folkeskoler er med i projektet:

I alt 60 lærere har i forløbet været involveret i det grundlæggende udviklingsarbejde. Af disse har de 20 gennem praksisnære udviklingsforløb udviklet eksemplariske årsplaner og undervisningsforløb for tidligere sprogstart i samarbejde med de faglige konsulenter fra Sprogkonsortiet. Disse sproglærere får derudover et kompetenceløft i form af et nyudviklet PD-modul i Tidligere Sprogstart og Flersprogethedsdidaktik. Efterfølgende har yderligere 40 sproglærere været involveret i en fase med gentagne afprøvninger og evalueringer af det udviklede materiale i undervisningen. 

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening indgår i projektet både i forbindelse med formidling af resultater og gennem organisationen af de seks afsluttende regionale fagkurser for 300 sproglærere på landsplan.

Styregruppe

Styregruppen for Tidligere Sprogstart består af repræsentanter fra alle de deltagende organisationer samt fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal. Se organisationsdiagrammet til højre.

Projektdeltagere 

En række faglige konsulenter – herunder forskere og undervisere – fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole har deltaget i projektet. Derudover er har fem skoler i Københavns Kommune været involveret i projektet. Fra skolerne medvirker engelsk-fransk- og tysklærere, heriblandt lærere, som arbejder med dansk som andetsprog. Ydermere har Tidligere Sprogstart fået assistance til de mange forskellige opgaver af grafikere samt studerende, videnskabelige assistenter og kommunikationsfolk fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole.

De faglige konsulenter

En række faglige konsulenter – herunder forskere og undervisere – fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole har deltaget i projektet.

Deres hovedopgave er i samarbejde med projektets sproglærere og medlemmerne af projektteamet at være ansvarlige for den løbende videnindsamling og bearbejdning.