De faglige konsulenter

I projektet Tidligere Sprogstart deltog forskere og undervisere fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol og UCC) som faglige konsulenter. 

Deres hovedopgave er i samarbejde med projektets sproglærere og medlemmerne af projektteamet at være ansvarlige for den løbende videnindsamling og bearbejdning.

Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Professionshøjskole