Projektskolerne

I projektet Tidligere Sprogstart deltager fem folkeskoler fra Københavns Kommune. Fra skolerne medvirker fransk- tysk- og engelsklærere, heriblandt lærere, som arbejder med dansk som andetsprog. Desuden er skolernes ledelser repræsenteret i projektets styregruppe.

Projektskolerne